Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia nového študijného programu ďalšieho vzdelávania

Intervenčná ultrasonografia v urológii


26. 07. 2021 09.56 hod.
Od: ODVZP

 

Dovoľujeme si oznámiť zdravotníckej verejnosti, že Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine bolo udelené právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikačnom študijnom programe v certifikovanej pracovnej činnosti Intervenčná ultrasonografia v urológii pre zdravotnícke povolanie lekár.

INTERVENČNÁ ULTRASONOGRAFIA V UROLÓGII

odborný garant: doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.