Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zlatá promócia absolventov JLF UK v akademickom roku 1971/1972

Dovoľujeme si Vás pozvať na Zlatú promóciu absolventov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium v akademickom roku 1971/1972.


30. 09. 2022 09.15 hod.
Od: JLF UK

Zlatá promócia sa uskutoční v piatok 14. októbra 2022 o 12:00 hod. v Aula Magna JLF UK na Malej Hore 4A v Martine (nácvik o 11.30 hod.).

V prílohe, ktorú si môžete pozrieť >>TU<<, je uvedený zoznam všetkých absolventov v danom akademickom roku a sú v ňom vyznačení tí z nich, ktorí už svoju účasť potvrdili. V prípade, že majú záujem aj ďalší absolventi uvedení v zozname, prosíme, aby obratom kontaktovali Študijné oddelenie JLF UK (e-mailom na eva.tisliarovauniba.sk alebo telefonicky na 043/2633121), a to najneskôr do 5. októbra 2022.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie!