Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK

Dovoľujeme si Vás informovať, že riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na štvrtok 30. marca 2023.


08. 03. 2023 10.54 hod.
Od: JLF UK

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t. j. do štvrtka 16. marca 2023, a to elektronicky na adresu jana.mahutova@uniba.sk.

Následne doručia kompletné materiály elektronicky aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie JLF UK (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin) najneskôr do štvrtka 23. marca 2023.

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete >>TU<<

Na stránke je tiež k dispozícii aktuálny základný formulár (doc/pdf).

 

Upozornenie: Tie projekty (granty), ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. granty UK, VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).