Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie a nahlasovanie projektov

Najbližšie zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na 18. mája 2020 v popoludňajších hodinách.


05. 05. 2020 15.40 hod.
Od: JLF UK Martin

V prípade, že plánujete predložiť Váš projekt na posúdenie, zašlite prosím jeho názov tajomníčke komisie - Jane Suržínovej (jana.surzinovauniba.sk) najneskôr do pondelka 11. mája 2020 do 12:00 hod.

Následne doručte všetky podklady do stredy 13. mája 2020 na adresu Etickej komisie.