Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna, 15.11. 2018 o 13:00 hod.


02. 10. 2018 14.31 hod.
Od: Kancelária tajomníčky JLF UK