Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Súťaž mladých onkológov 2018

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine Martinským centrom pre biomedicínu (BioMed Martin) vyhlasujú pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2018 Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.


08. 02. 2018 15.03 hod.
Od: Divízia onkológia BioMed Martin

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční dňa 7. marca 2018.

Miesto konania: Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 4, Martin.

Autorom bude poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotená bude aj forma spracovania a spôsob prezentácie.

Organizačný výbor súťaže si vyhradzuje právo zaradiť prednášku súťažiaceho formou posterového oznámenia  - pri väčšom počte prihlásených.
Odborná komisia vyberie z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori budú odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční večer dňa 7. marca 2018 na koncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Ocenené práce budú zverejnené na web stránke Nadácie Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Prednesené príspevky vo forme in extenso prác vyjdú v recenzovanom zborníku SMO2018 s ISBN číslom, ktorý vydá Nadácia Výskum Rakoviny.

Podrobnejšie informácie na adrese: prezidentnvr.skwww.nvr.sk