Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK v Aula Magna, 12.11. 2018 o 13:00 hod.


02. 10. 2018 14.27 hod.
Od: Kancelária tajomníčky JLF UK