Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

#MYSMEEÚ

15. máj o 09:15, aula Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin


11. 05. 2018 11.50 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ján Danko, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine si Vás dovoľujú pozvať na podujatie #MYSMEEÚ za účasti zástupcov akademickej obce, podnikateľskej sféry, tretieho sektora a médií.

Cieľom podujatia je pokračovať v celonárodnej diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. Zámerom je prispieť k formovaniu komplexného obrazu o budúcnosti EÚ a Slovenskej republiky vďaka účasti zástupcov širokej občianskej spoločnosti.

Pozvánka