Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aplikácia vybraných modelov kvality – cesta k výnimočnosti

Seminár systému manažérstva kvality a modelu CAF, ktorý sa uskutoční 3. mája 2018 o 10.00 hod. v priestoroch konferenčnej miestnosti Kompetenčného centra, Malá Hora 4, Martin.


17. 04. 2018 12.20 hod.
Od: CEVED JLF UK

„Na Slovensku pôsobí veľa univerzít, ale len niektoré sa môžu hrdiť titulom výnimočné. Aby boli organizácie úspešné, bez ohľadu na odvetvie, veľkosť, štruktúru alebo zrelosť, musia vytvoriť vhodný manažérsky rámec. A práve vybrané modely kvality umožňujú organizáciám pochopiť ich kľúčové silné stránky, poskytujú spoločný jazyk a spôsob premýšľania o organizácii, ktorý uľahčuje efektívnu  komunikáciu nápadov, a to vo vnútri ako aj mimo organizáciu – fakultu. Ako byť jedinečnou, výnimočnou fakultou, ako nastúpiť na túto nikdy nekončiacu cestu výnimočnosti, aké úskalia môžu prísť, ako sa im vyhnúť a ako integrovať existujúce aj plánované iniciatívy a identifikovať nedostatky, ako prekračovať očakávania všetkých zainteresovaných strán za účelom dosahovania a udržiavania mimoriadnej úrovne výkonnosti, to je podstata prednášky o vybraných modeloch kvality a ich aplikácii na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine.

Tešíme sa na Vás.“