7. česko - slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM je spoluorganizátorom 7. ČESKO - SLOVENSKÉHO kongresu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v Martine, v dňoch 6. -8.9.2017.


28. 06. 2017 16.00 hod.
Od: Klinika ORL

Bližšie informácie na www.orl2017.sk