Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Koronavírus COVID-19

Opatrenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Permanentný monitorovací a koordinačný tím JLF UK

Vnútorné predpisy a rozhodnutia JLF UK

  • Vnútorný predpis č. 2/2022 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na LS AR 2021/2022
  • Vnútorný predpis č. 1/2022 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v LS AR 2021/2022
  • Vnútorný predpis č. 26/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2021/2022
  • Vnútorný predpis č. 25/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na zimný semester akademického roka 2021/2022
  • Vnútorný predpis č. 4/2021 Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
  • Vnútorný predpis č. 3/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
  • Vnútorný predpis č.36/2020 - ALERT (výstražný) systém Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine po dobu trvania pandémie COVID-19 
  • Manuál pre študentov a pracoviská JLF UK v Martine o postupoch v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete TU 
  • Inštrukcie pre dotknuté osoby na JLF UK v Martine, ktorých sa týka karanténa a izolácia nájdete TU

Máte otázky? Napíšte nám

Zriadili sme špeciálnu emailovú adresu, na ktorú môžu študenti i zamestnanci smerovať svoje otázky týkajúce sa COVID-19. Odpovede budú poskytovať určení zamestnanci z Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK.

jlf.koronauniba.sk