Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Koronavírus COVID-19

Opatrenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v AR 2020/2021

Permanentný monitorovací a koordinačný tím JLF UK

Vnútorné predpisy a rozhodnutia JLF UK

  • Vnútorný predpis č.36/2020 - ALERT (výstražný) systém Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine po dobu trvania pandémie COVID-19 
  • Vnútorný predpis č. 32/2020 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 25/2020 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri AR 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1
  • Vnútorný predpis č. 26/2020 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
  • Vnútorný predpis č. 25/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
  • Manuál pre študentov a pracoviská JLF UK v Martine o postupoch v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete TU 
  • Inštrukcie pre dotknuté osoby na JLF UK v Martine, ktorých sa týka karanténa a izolácia nájdete TU