Aktuality

Nové trendy a perspektívy v histológii18. 01. 2018

Pozvánka na na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Nové trendy a perspektívy v histológii, ktorá sa uskutoční 23. 01. 2018 o 14.00 hod. v praktikárni Ústavu...

Kurz Metodológie vedeckej práce 2018 18. 01. 2018

Kurz Metodológie vedeckej práce 2018 pre doktorandov sa uskutoční v termíne 14. – 15. februára 2018, veľká prednášková miestnosť Edukačné centrum (BioMed) JLF...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov17. 01. 2018

Výberové konania s termínom uzávierky 31. januára 2018

ERASMUS+17. 01. 2018

Výzva na podávanie prihlášok na študentské mobility za účelom štúdia v akademickom roku 2018/2019.

ERASMUS+ výberové konanie16. 01. 2018

Výberové konanie na stážové pobyty a stáže pre absolventov sa bude konať 27. februára 2018 o 13.00 hod. v malej zasadačke Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, č. dv....

XXII. Fakultná vedecká konferencia16. 01. 2018

Program XXII. Fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 16. februára 2018, v priestoroch prednáškovej miestnosti Edukačného centra (BIOMED), Malá Hora...

Deň otvorených dverí 16. 01. 2018

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa uskutoční 2. februára 2018 v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 4A, Martin.

Výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu...15. 01. 2018

Výberové konanie s termínom uzávierky 24. januára 2018.

Seminár BioMed Martin - Divízia Onkológia15. 01. 2018

Pozývame Vás na seminár BioMedu Martin, ktorý sa bude konať dňa 18.1.2018 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Edukačného centra, Malá Hora 4B, Martin.

Výskum v psychiatrii – história a súčasnosť11. 01. 2018

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Výskum v psychiatrii – história a súčasnosť, ktorá sa uskutoční 17. 1. 2018 o 14.00 hod. vo Veľkej...

Správy od 1 do 10 z 423