Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 736
VoIP
41736
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 453
VoIP
41453
Publikačná činnosť

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 326
VoIP
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 208
VoIP
41208

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 203
0908 267 503
VoIP
41203
Poznámka
41903
Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telefón
043/2633 511
VoIP
41511

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 407
VoIP
41661
Poznámka
41407
Publikačná činnosť

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity