Kompetenčné centrum

Kompetenčné centrum

Všeobecné informácie o projekte

Zriadené kompetenčné centrum bude špičkovým pracoviskom v oblasti výskumu a vývoja, diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Bude generovať projekty, stimulujúce mladých produktívnych vedcov k tvorivej vedecko-výskumnej práci, s výsledkami  aplikovateľnými v klinickej praxi.

Názov projektu

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Kód ITMS Projektu

26220220153

Žiadateľ/Hlavný partner

Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Partneri

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

2. Žilinská univerzita v Žiline

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

4. Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s., Nová Dubnica

5. Konštrukta – Defence a.s., Trenčín

Celkové výdavky projektu (EUR)

7 672 400,79 EUR

Požadovaná výška NFP (EUR)

6 576 700,83 EUR / 6 576 700,83 EUR

Trvanie projektu

august 2011 – november 2014 (40 mesiacov)

Cieľ projektu

Vybudovanie špičkového medicínsko-technologického kompetenčného centra orientovaného na onkologickú problematiku.

Špecifické ciele:

· Vybudovanie priestorov Kompetenčného centra na JLF UK v Martine a vytvorenie základných stratégií výskumu a vývoja

· Vytvorenie a podpora činnosti parciálnych ramien Kompetenčného centra