Kontakt

Študijné oddelenie

Úradné hodiny

pondelok9.30 - 11.3013.30 -14.30
utoroknie sú úradné hodiny
streda9.30 - 11.3013.30 -14.30
štvrtok9.30 - 11.3013.30 -14.30
piatok9.30 - 11.30

 


vedúca oddelenia: Ing. Eva Tišliarová

tel. 043/2633 121, VoIP 41 121,

e-mail: tisliarovajfmed.uniba.sk


študijné referentky:

Mgr. Katarína N e z d o b o v á
tel. 043/2633 122
VoIP 41 122
e-mail:nezdobovajfmed.uniba.sk

 

referentka pre 1. a 2. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo a študijný program zubné lekárstvo, lokálny administrátor AIS2, UTV

Alena Š a m o v á
tel. 043/2633 123
VoIP 41 123
e-mail:samovajfmed.uniba.sk

referentka pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo - 6. rok štúdia výučba v jazyku slovenskom, 1. rok štúdia výučba v jazyku anglickom

 

Jana L e p e t o v á
tel. 043/2633 124
VoIP 41 124
e-mail:lepetovajfmed.uniba.sk

 

referentka pre nelekárske študijné programy a pre študentov 5. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom

Katarína K u z m o v á
tel. 043/2633 120
VoIP 41 120
e-mail:kkuzmovajfmed.uniba.sk

 

referentka pre sociálne záležitosti študentov  a študijná referentka pre 3. a 4. rok štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a 3. a 4. rok študijného programu zubné lekárstvo

Bc. Katarína D u l l o v á
tel. 043/2633 110
VoIP 41 110
e-mail:dullovajfmed.uniba.sk

referentka pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom  2. - 6. rok štúdia