Aktuality

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť, že od 2. októbra 2017 sú v platnosti nové vnútorné predpisy upravujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:

V nadväznosti na zmeny v študijnom poriadku boli vypracované podrobné pokyny pre vypracovanie záverečnej špecializačnej práce:

 


DECEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity december 2017

 

04. 12. - 22. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (I. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

05. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

08. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

11. 12. 2017                            Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikačnej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

15. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


NOVEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity november 2017

 

06. 11. - 16. 11. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. - 16. 11. 2017            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia, 

06. 11. - 15. 11. 2017            Elektroencefalografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

10. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

13. 11. - 24. 11. 2017            Školiaci kurz v IV. roku špecializačného štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a                                                         pôrodníctvo,

14. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 11. - 1. 12. 2017              Školiaci kurz v III. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. - 25. 11. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v odbore dorastové lekárstvo,

22. 11. 2017                           Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

22. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

23. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

23. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 11. - 08. 12.2017             Školiaci kurz v V. roku špecializačného štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a                                                                pôrodníctvo,

28. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore infektológia,

29. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia.


OKTÓBER 2017

Vzdelávacie aktivity október 2017

 

02. 10. - 06. 10. 2017            Celková anestézia - Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

02. 10. - 06. 10. 2017            Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (kontaktná časť)  - aktivita sústavného vzdelávania pre zdravotnícke                                                                    povolanie sestra,

02. 10. - 13. 10. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia - Modul molekulová endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore                                                            gynekológia a pôrodníctvo,

04. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 10. - 27. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy - Klinická imunológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Klinická imunológia - aktivita sústavného vzdelávania pre lekárov i nelekárskych VŠ pracovníkov,

09. 10. - 03. 11. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

11. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

12. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína,

12. 10. - 13. 10. 2017            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2017                           Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia (v rámci 4. Svetového dňa trombózy),

13. 10. 2017                          Certifikované prednášky v rámci 4. Setového dňa trombózy  - povinná účasť pre lekárov zaradených v certifikačnom                                                                odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

19. 10. - 20. 10. 2017             Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

23. 10. - 15. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. - 10. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 10. 2017                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

30. 10. - 24. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia,

 


SEPTEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity september 2017

 

04. 09. - 14. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačnho štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

04. 09. - 08. 09. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 09. - 20. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 09. - 29. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria.

20. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

 

  


JÚN 2017

Vzdelávacie aktivity jún 2017

 

05. 06. - 06. 06. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

07. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia,

12. 06. - 16. 06. 2017            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

12. 06. - 16. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

19. 06. - 23. 06. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

20. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 06. - 28. 06. 2017            Školiaci kurz v štvrtom roku - Alergológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

26. 06. - 30. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

26. 06. - 03. 07. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo (6 pracovných dní),

27. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia.

 


MÁJ 2017

Vzdelávacie aktivity máj 2017

 

02. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

02. 05. - 12. 05. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

02. 05. - 09. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

29. 05. - 01. 06. 2017            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

                                                  (pre lekárov zaradených 1. 10. 2016 a 1. 2. 2017),

30. 05. - 26. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia.


APRÍL 2017

Vzdelávacie aktivity apríl 2017

 

03. 04. - 03. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

04. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

06. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 28. 04. 2017            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.


MAREC 2017

Vzdelávacie aktivity marec 2017

 

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

13. 03. - 17. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

13. 03. - 24. 03. 2017            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

13. 03. - 05. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 03. - 24. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

20. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

20. 03. - 21. 04. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

24. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 03. - 07. 04. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

31. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo.


FEBRUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity február 2017

 

02. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo,

06. 02. - 09. 02. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment

                                                  a financovanie (pre lekárov zaradených 1. 2. 2017),

06. 02. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 02. - 03. 03. 2017            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

08. 02. - 09. 02. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná

                                                 diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

15. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,

17. 02. 2017                           Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika

                                                 a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

20. 02. - 03. 03. 2017            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.


JANUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity január 2017

 

09. 01. - 10. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

09. 01. - 12. 01. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

09. 01. - 13. 01. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

09. 01. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

16. 01. - 17. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

16. 01. - 20. 01. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 01. - 20. 01. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

23. 01. - 27. 01. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 01. - 03. 02. 2017            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 01. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 13. 02. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.


DECEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity december 2016

 

02. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore neurológia,

06. 12. 2016                           Certifikovaná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

06. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

07. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

12. 12. - 14. 12. 2016            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia,

12. 12. - 16. 12. 2016            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo.


NOVEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity november 2016

 

07. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

07. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

07. 11. - 02. 12. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

07. 11. - 02. 12. 2016            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

14. 11. 2016                           Kontrolný deň v odbore klinická biochémia,

14. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

14. 11. - 25. 11. 2016            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore urológia,

16. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

21. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia,

21. 11. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz po 2. roku špecializačnej prípravy v odbore klinická biochémia,

21. 11. - 02. 12. 2016            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

22. 11. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

24. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore gynekológi a pôrodníctvo,

24. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 11. - 09. 12. 2016            Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

28. 11. - 12. 12. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.


OKTÓBER 2016

Vzdelávacie aktivity október 2016

 

03. 10. - 14. 10. 2016            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 10. - 06. 10. 2016            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

13. 10. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2016                           Certifikované prednášky v rámci 3. Svetového dňa trombózy v Martine, povinná účasť pre lekárov zaradených

                                                  v certifikovanej pracovnej činnosti - Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

17. 10. - 11. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,

17. 10. - 09. 12. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

24. 10. - 04. 11. 2016            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 10. - 11. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

24. 10. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neurológia.


SEPTEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity september 2016

 

05. 09. - 06. 09. 2016            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 09. - 08. 09. 2016            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.2.2016),

05. 09. - 09. 09. 2016            Školiaci kurz v rámci programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, 

05. 09. - 16. 09. 2016            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

14. 09. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

19. 09. - 30. 09. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. - 21. 10. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo.Pediatrická intenzívna medicína - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 16. mája 2016 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Pediatrická intenzívna medicína, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

 


Pediatrická urológia - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 16. mája 2016 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Pediatrická urológia, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

MUDr. Kamil Javorka, PhD.


JÚN 2016

Vzdelávacie aktivity jún 2016

 

06. 06. - 10. 06. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

13. 06. - 17. 06. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

13. 06. - 17. 06. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

15. 06. 2016                           Tematický školiaci kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

20. 06. - 24. 06. 2016            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

17. 06. 2016                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 06. 2016                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia,

27. 06. - 01. 07. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii.


MÁJ 2016

Vzdelávacie aktivity máj 2016

 

02. 05. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

09. 05. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

13. 05. 2016                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 05. - 27. 05. 2016            Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

19. 05. - 21. 05. 2016            Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia,

19. 05. - 21. 05. 2016            XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, povinná účasť pre lekárov zaradených

                                                  v certifikovanej pracovnej činnosti - Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

30. 05. - 17. 06. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

30. 05. - 24. 06. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia,

30. 05. - 31. 05. 2016            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva.


APRÍL 2016

Vzdelávacie aktivity apríl 2016

 

04. 04. - 15. 04. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

04. 04. - 29. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

05. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

07. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 29. 04. 2016            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 04. - 27. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektroencefalografia,

25. 04. - 29. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektromyografia (2. časť).


MAREC 2016

Vzdelávacie aktivity marec 2016

 

07. 03. - 18. 03. 2016            Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria,

08. 03. - 09. 03. 2016            Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia v odbore urológia, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia,

14. 03. - 25. 03. 2016            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

16. 03. - 17. 03. 2016            Špecializačná skúška v odbore maxilofaciálna chirurgia,

21. 03. - 01. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

21. 03. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

30. 03. 2016                           Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.


FEBRUÁR 2016

Vzdelávacie aktivity február 2016

 

01. 02. - 04. 02. 2016            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.2.2016),

01. 02. - 05. 02. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektromyografia,

01. 02. - 05. 02. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

01. 02. - 12. 02. 2016            Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria,

01. 02. - 15. 02. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa,

08. 02. - 12. 02. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

08. 02. - 12. 02. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

08. 02. - 19. 02. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

08. 02. - 04. 03. 2016            Záverečný školiaci pobyt pred špecializačnou skúškou v odbore maxilofaciálna chirurgia,

18. 02. 2016                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia,

22. 02. - 04. 03. 2016            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

25. 02. 2016                            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa -

                                                  Enterálna výživa a jej technické zabezpečenie v ambulantnej praxi, lokálne ošetrenie - AMD pena

26. 02. 2016                            Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia.


JANUÁR 2016

Vzdelávacie aktivity január 2016

 

04. 01. - 18. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou II. časť v odbore otorinolaryngológia,

11. 01. - 15. 01. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite, 

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

11. 01. - 29. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

11. 01. - 05. 02. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

18. 01. - 21. 01. 2016            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.10.2015),

18. 01. - 22. 01. 2016            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

25. 01. - 05. 02. 2016            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.


DECEMBER 2015

Vzdelávacie aktivity december 2015

 

30. 11. - 04. 12. 2015            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Evokované potenciály,

01. 12. - 18. 12. 2015            Cytologické a bioptické vyšetrenia - praktická časť v odbore patologická anatómia,

01. 12. 2015                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

01. 12. - 18. 12. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou I. časť v odbore otorinolaryngológia,

08. 12. 2015                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

09. 12. 2015                           Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

09. 12. - 18. 12. 2015            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Ultrasonografia v neurológii,

11. 12. 2015                           Špecializačná skúška v odbore neurológia.NOVEMBER 2015

Vzdelávacie aktivity november 2015

 

02. 11. - 11. 11. 2015            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektroencefalografia,

02. 11. - 13. 11. 2015            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

02. 11. - 13. 11. 2015            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 11. - 13. 11. 2015            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

09. 11. - 20. 11. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

09. 11. - 08. 12. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neonatológia,

10. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore urológia,

16. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

16. 11. - 20. 11. 2015            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v odbore dorastové lekárstvo

                                                 (vrátane programu pediatrickej konferencie Galandove dni),

18. 11. 2015                           Kontrolný deň napĺňania študijného plánu v odbore súdne lekárstvo,

19. 11. - 20. 11. 2015            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína:

                                                  - praktická časť skúšky a obhajoby záverečných prác,

                                                  - teoretická časť špecializačnej skúšky.

23. 11. - 04. 12. 2015            Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

23. 11. - 04. 12. 2015            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

24. 11. - 25. 11. 2015            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

26. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

26. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

27. 11. 2015                           Špecializačná skúška v odbore chirurgia.


OKTÓBER 2015

Vzdelávacie aktivity október 2015

 

05. 10. - 16. 10. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia

                                                  a poruchy látkovej premeny a výživy,

05. 10. - 19. 10. 2015            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa,

05. 10. - 30. 10. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

05. 10. - 27. 11. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

07. 10. - 08. 10. 2015            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

12. 10. - 23. 10. 2015            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

12. 10. - 30. 10. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

12. 10. - 06. 11. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,

15. 10. - 16. 10. 2015            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

26. 10. - 27. 11. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neurológia,

26. 10. - 02. 12. 2015            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia.

 


Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie sestra


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 29. júla 2015 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, určený pre zdravotnícke povolanie sestra.

 

odborný garant študijného programu:

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

 


SEPTEMBER 2015

Vzdelávacie aktivity september 2015


31. 08. - 11. 09. 2015            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

03. 09. a 04. 09. 2015           Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

07. 09. - 10. 09. 2015            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 01. 02. 2015),

07. 09. - 09. 10. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

21. 09. - 02. 10. 2015            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 09. - 09. 10. 2015            Školiaci kurz v piatom roku štúdia v odbore pediatria,

28. 09. - 09. 10. 2015            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

28. 09. - 20. 11. 2015            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.


JÚL 2015

Vzdelávacie aktivity júl 2015


29. 06. - 03. 07. 2015      IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

29. 06. - 03. 07. 2015      Školiaci kurz v odbore patologická anatómia I.,

06. 07. - 10. 07. 2015      III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

 


JÚN 2015

Vzdelávacie aktivity jún 2015


01. 06. - 04. 06. 2015      Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 01. 10. 2014),

01. 06. - 05. 06. 2015      II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

01. 06. - 12. 06. 2015      Tematický školiaci kurz v 5. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo - Modul tehotnosťou indukované ochorenia,

04. 06. 2015                     Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

08. 06. - 12. 06. 2015      III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

15. 06. - 19. 06. 2015      III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

15. 06. - 19. 06. 2015      II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

24. 06. 2015                     Malígne lymfómy - tematický školiaci kurz v odbore hematológia a transfúziológia,

29. 06. - 03. 07. 2015      IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

29. 06. - 03. 07. 2015      Školiaci kurz v odbore patologická anatómia I.MÁJ 2015

Vzdelávacie aktivity máj 2015


11. 05. - 22. 05. 2015      Tematický školiaci kurz v 4. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo - Modul sonografia,

11. 05. - 15. 05. 2015      Školiaci kurz pre študentov zaradených do 4. ročníka štúdia v odbore patologická anatómia,

18. 05. - 22. 05. 2015      Školiaci kurz pre študentov zaradených do 2. a 3. ročníka štúdia v odbore patologická anatómia,

18. 05. - 22. 05. 2015      Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektromyografia (1. časť),

18. 05. - 29. 05. 2015      Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

25. 05. - 05. 06. 2015      Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

26. 05. - 27. 05. 2015      Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

28. 05. 2015                     Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia.

 


APRÍL 2015

Vzdelávacie aktivity apríl 2015


07. 04. - 05. 05. 2015      Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

08. 04. 2015                     Špecializačná škúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,  

13. 04. 2015                     Špecializačná škúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

13. 04. - 17. 04. 2015      Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Evokované potenciály,

15. 04. 2015                     Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo,

20. 04. - 24. 04. 2015      Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa.


MAREC 2015

Vzdelávacie aktivity marec 2015


02. 03. - 06. 03. 2015     Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore revízne lekárstvo,

09. 03. - 20. 03. 2015     Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

18. 03. - 19. 03. 2015     Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia v odbore urológia,

23. 03. - 02. 04. 2015     Tematický školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo - Modul prekancerózy,

30. 03. - 22. 05. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

31. 03. 2015                    Špecializačná skúška v odbore pediatria.


FEBRUÁR 2015

Vzdelávacie aktivity február 2015


02. 02. - 06. 02. 2015     Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

02. 02. 2015                     Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia, 

02. 02. - 20. 02. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

02. 02. - 13. 02. 2015     Modul molekulová biológia v gynekológii a pôrodníctve,

02. 02. - 13. 02. 2015     Školiaci kurz v treťom roku špecialiazačného štúdia v odbore pediatria,

02. 02. - 16. 02. 2015     Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa,

03. 02. - 04. 02. 2015     Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

04. 02. - 06. 02. 2015  Aktuality v detskej diabetológii (aktivita sústavného vzdelávania) v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy,

09. 02. 2015                     Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfuziológia,

09. 02. - 13. 02. 2015      Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených 01.02.2015),

16. 02. - 13. 03. 2015      Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pracovné lekárstvo,

23. 02. - 06. 03. 2015      Modul endoskopia v gynekológii a v pôrodníctve

 

 


JANUÁR 2015

Vzdelávacie aktivity január 2015


12. 01. - 30. 01. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

12. 01. - 06. 02. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfuziológia

12. 01. - 06. 02. 2015     Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

12. 01. - 16. 01. 2015     Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 01. 10. 2014),

13. 01. - 14. 01. 2015     Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva, 

19. 01. - 30. 01. 2015     Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (jarný termín),

30. 01. 2015                    Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia.