Postgraduálne štúdium

 

Ústav anatómie - doktorandské štúdium

 

 

Pracovisko je akreditované pre vedný odbor 7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia

 

 

Počet doteraz vyškolených doktorandov/ašpirantov: 4