X. Martinské dni verejného zdravotníctva

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


Martin

15. až 17. marca 2017

Hotel Victoria, Martin – kongresová miestnosť

PROGRAM KONFERENCIE

ONLINE REGISTRÁCIA (do 13.3.2017)

 

Kontakt na organizačný výbor konferencie: Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava. telefón: 02 - 55 64 72 47, mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk