Kontakty

Ústav mikrobiológie a imunológie

 

<output>Adresa: Malá Hora 4C, 03601 Martin </output>

ADRESA: 

MALÁ HORA 4C,

036 01 Martin

 

<output>Adresa: Malá Hora 4C, 03601 Martin </output>

SEKRETARIÁT:   

tel.:   +421 432633605

e-mail: mbim@jfmed.uniba.sk

 

 

 

 

Vedúca ústavu:  

Doc. MUDr. Elena Nováková ,PhD.

Telefón:   +421 432633618 

email:  novakova(at)jfmed.uniba.sk

 

 

Odborný asistent:  MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Telefón:   +421 432633605

email:  kompanikova(at)jfmed.uniba.sk 

 

 

Odborný asistent:  MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Telefón:  +421 432633605  

email:  neuschlova(at)jfmed.uniba.sk

 

 

 

 

 

                                                                 LABORANTKY:

                                                                 Ingrid Petríková

                                                                 Katarína Kramárová

                                                                 Viera Kšenzuliaková

                                                                 Jana Čavojová

 

                                                                 SANITÁRKA:

                                                                 Miriam Buranská