Pregraduálne vzdelávanie

Pedagogickí pracovníci ústavu sa podieľajú na zabezpečení pregraduálnej výučby v ďalších študijných programoch:

 

  • Ošetrovateľstvo v predmetoch: Psychológia; Etika, Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo, Komunikácia
  • Verejné zdravotníctvo v predmetoch: Ošetrovateľské techniky, Psychológia, Výchova k zdraviu,  Sociálna psychológia