Ústav pôrodnej asistencie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie
Adresa: Malá Hora 5, 036 01 Martin
Sekretariát: Mária Stuchlá
E-mail: stuchlajfmed.uniba.sk
tel.:+421 432633409
VOIP: 41409

 

Aktuálne

Rigorózne konanie v odbore Pôrodná asistencia na JLF UK v  Martine

 

Vnútorný predpis č. 27/2016 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

 

Témy rigoróznych prác

Tézy k rigoróznym skúškam

Bližšie informácie: tu

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Urbanová, PhD.

e-mail: urbanovajfmed.uniba.sk

tel.: 043/2633 416