Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekásrka fakulta v Martine

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin

Sekretariát: Alena Košťaliková

E-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

tel.: +421 - (0)43 - 413 28 36

VoIP: 41715