Doktorandské štúdium

odbor t. č. nie je akreditovaný

Počet doteraz vyškolených doktorandov /už ukončení/: 3

Počet zamestnancov kliniky zaradených v doktorandskom externom štúdiu: 3

MUDr.Miroslava Žárska v odbore Normálna fyziológia a patologická fyziológia 

Forma štúdia:  externá

----

MUDr.Gabriela Bugová  v odbore  Pediatria

Forma štúdia: externá  

----

MUDr.Veronika Kučerová v odbore Normálna fyziológia a patologická fyziológia

Forma štúdia: externá