Ďalšie vzdelávanie

Na pracovisku je realizované postgraduálne špecializačné štúdium. T.č. v systéme je zaradených 9 lekárov. Na dvojročnom pobyte pred špecializačnou skúškou sú momentálne 3 lekári.

Termín špecializačnej skúšky : 19. február 2016.