Špecializačné štúdium

<colgroup><col width="241" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8813;width:181pt" /> <col width="160" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5851;width:120pt" /> <col width="169" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6180;width:127pt" /> <col span="4" width="133" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4864; width:100pt" /> </colgroup>

Lektori praktickej časti
Lektori praktickej časti Školenec 1 Školenec 2 Školenec 3 Školenec 4 Školenec 5 Školenec 6
MUDr. Dušan Krkoška, CSc. MUDr. Michaela Čupková          
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. MUDr. Radka Ďurišová MUDr. Lukáš Špaňo        
MUDr. Eva Mazúchová MUDr. Róber Rosoľanka MUDr. Stanislava Petrášová MUDr. B. Šimská      
MUDr. Ľudmila Kašáková MUDr. Jana Hánová Priesolová MUDr. Andrea Hricová T. Modynets      
MUDr. Martin  Babušík MUDr. Kristína Kaňuchová MUDr. Andrea Jacková V. Shandor