Postgraduálne štúdium

Aktuálne sa na KHCH školí 1 doktorand v externej forme štúdia.

MUDr. Ján Tripský

Téma práce: Úloha génov kódujúcich miRNA v rozvoji karcinómu pľúc. (The role of genes coding miRNAs in the development of lung cancer.)

Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.