Klinika hrudníkovej chirurgie

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika hrudníkovej chirurgie
Kollárova 2, 036 59 Martin

Prednosta:doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
E-mail: anton.dzianjfmed.uniba.sk, anton.dziangmail.com
tel.: +421 43 4203 418  
VOIP: 41 772


Sekretariát: Miroslava Serdelová
E-mail: chirjfmed.uniba.sk
tel.: +421 43 4203 697
VoIP: 41 704


Náplňou Kliniky hrudníkovej chirurgie je poskytovanie kvalifikovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka v ambulantnej aj lôžkovej časti v celom rozsahu odboru, pregraduálna a postgraduálna výučba v rámci JLF UK, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.