ZAMESTNANCI

Zamestnanci

Profesor:

prof.MUDr. Beata Sániová, PhD.

Odbor anesteziológia, intenzívna medicína a algeziológia

saniovajfmed.uniba.sk

Emeritný vysokoškolský učiteľ:

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Odborný asistent:

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

denisa.osinova@jfmed.uniba.sk

Asistent:

MUDr. Marianna Lajčiaková

marianna.lajciakova@gmail.com