POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Postgraduálna výučba

Doktorandské štúdium:

Počet doteraz vyškolených doktorandov: 5

Počet doktorandov v súčasnom programe:

  • 2 (interná forma štúdia)
  • 5 (externá forma štúdia)

 

Konzultant PGŠ pracoviska: Prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.