Veda a výskum

Prioritnou témou výskumu I. internej kliniky je diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Výskum sa zameriava predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • Hypoglykémia, poruchy mikrovaskulárnych funkcií CNS a poruchy kognitívnych funkcií.
 • Diagnostika syndrómu neuvedomenia si hypoglykémie.
 • Metabolický syndróm, hormóny tukového tkaniva a obezitný paradox.
 • Diagnostika včasnej a neskorej endotelopatie a trombocytopatie, porúch koagulácie a fibrinolýzy pri diabetes mellitus a metabolickom syndróme.
 • Metabolický syndróm u chorých s pľúcnou embóliou.
 • Epidemiológia diabetes mellitus a metabolického syndrómu.
 • Poruchy kostného metabolizmu u chorých s obezitou, diabetes mellitus a metabolickým syndrómom, intervenčná liečba aktívnym vitamínom D.
 • Vyšetrovanie markerov mineralo-kostnej choroby pri diabetickej nefropatii.
 • Diagnostika autoimunitného diabetes mellitus I. typu pomocou genetických a imunologických markerov.
 • Selektívna koronarografia a intervenčná liečba akútneho infarktu myokardu, sledovanie rezistencie antitrombocytovaj liečby
 • Metabolicko-imunologické aspekty kardiálnej kachexie, výživa pacientov s kardiálnou kachexiou.

Nadštandardné vybavenie:

* prístrojové vybavenie pre klampové metódy a kontinuálny monitoring glykémie
* metabolická jednotka vybavená nepriamym kalorimetrom
* ambulancia porúch metabolizmu vápnika
* kostný denzitometer

Unikátne metódy:

* vyšetrenie odpovede kontraregulačných hormónov na hypoglykémiu s použitím klampových metód
* vyšetrenie inzulínovej rezistencie pomocou molekulových markerov, možnosť diagnostiky pomocou hyperinzulinemického euglykemického klampu
* molekulová charakterizácia metabolického syndrómu
* vyšetrovanie hormónov tukového tkaniva
* diagnostika endotelovej dysfunkcie, trombocytopatie, porúch hemostázy a fibrinolýzy pri metabolickom syndróme pomocou molekulových markerov
* diagnostika autoimunitného diabetes mellitus pomocou špeciálnych vyšetrení imunity
* diagnostika porúch vápnikového metabolizmu pri diabetickej nefropatii
* diagnostika, terapia a výskum zápalových črevných ochorení (ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby)

Najvýznamnejšie výsledky:

* diagnostika syndrómu neuvedomenia si hypoglykémie pomocou klampových metód
* diagnostika inzulínovej rezistencie pomocou klampových metód a molekulových markerov
* prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu v SR
* diagnostika autoimunitného diabetes mellitus u dospelých typu LADA a jeho prevalencia v SR
* indikačné kritériá na včasnú liečbu inzulínom
* diagnostika včasnej a neskorej endotelopatie a trombocytopatie, porúch koagulácie a fibrinolýzy pri diabetes mellitus a metabolickom syndróme
*vyšetrenie von Willebrandovho faktora a solubilného trombomodulínu na odlíšenie aktivácie a poškodenia endotelu
* diagnostika lokálnej črevnej imunity pomocou CD markerov v bioptických vzorkách stanovovaných prietokovou cytometriou pri zápalových črevných ochoreniach,
* určenie rozsahu zápalového postihnutia čreva pomocou vyšetrovania značených leukocytov (HMPAO-lymfocyty)