Pregraduálne štúdium

Dermatovenerológia - VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO  4. ročník

Cieľ predmetu: Študent si má osvojiť základné poznatky týkajúce sa problematiky etiopatogenézy, diagnostiky a liečby dermatovenerologických ochorení.

Informačný list predmetu: na stiahnutie

Pedagóg zodpovedný za výučbu: Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

1. semester:letný semester P/C: 2/3 S, počet kreditov 6
podmienky absbolvovania
rozvrhy
prednášky
praktické cvičenia
odporúčaná literatúra
témy diplomových prác

Dermatovenerológia - VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO (AJ) 4. ročník

Pedagóg zodpovedný za výučbu: Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

1. semester:letný semester P/C: 2/3 S, počet kreditov 6
otázky
otázky
praktické cvičenia
...