Pregraduálne štúdium

Študijné materiály zimný semester akademický rok 2017/2018


2. ročník Chirurgia a ošetrovateľstvo

Prednášky a praktické cvičenia


3. ročník Všeobecné lekárstvo - Chirurgická propedeutika

Rozvrh

Prednášky

Praktické cvičenia

Otázky


3. ročník Zubné lekárstvo

Rozvrh

Prednášky a praktické cvičenia


4. ročník Všeobecné lekárstvo 

Rozvrh

Prednášky

Praktické cvičenia


4. ročník Zubné lekárstvo

Rozvrh prednášok a praktických cvičení

Témy prednášok a praktických cvičení


5. ročník Všeobecné lekárstvo

Rozvrh


5. ročník Zubné lekárstvo

Rozvrh

Prednášky

Praktické cvičenia


6. ročník Všeobecné lekárstvo

Zoznam študentov 6. ročníka

Rozvrh

Prax

Témy 

Štátna rigorózna skúška (ŠRS), otázky

Predštátnicová prax z chirurgie absolvovaná v UNM

Predštátnicová prax z chirurgie absolvovaná mimo UNM


Na stiahnutie: záverečné hodnotenie