Stravovanie

Na stravovanie v jedálni je potrebné nosiť so sebou platnú študentskú resp. zamestnaneckú kartu.

Úhrady za stravovanie v jedálni:

1. variant

Vklad peňazí - študenti prostredníctvom banky, nie cez poštu.

Pozri pokyny pre stravníkov.

IBAN SK35 8180 0000 0070 0013 4625

2. variant /pokladňa len pohotovostná/

V pokladni Vám po predložení študentskej karty a finančného obnosu nahráme minimálny kredit 5 € /viď. pokladničné hodiny/. Karta je potrebná pri objednávaní a výdaji stravy.

3.variant - zamestnanci - zrážky zo mzdy za odstravované obedy (administratívne tlačivo na webe)

Kredit si nabíjajte prostredníctvom banky, nie cez poštu.

Dotácia na jedno jedlo : 1 € (študent)

 

Cenník

Študentský lacný variant : 0,75 Euro

Študent obed : 1,80 Euro

Študent večera : 1,80 Euro

Zamestnanec : 1,12 Euro

Zamestnanec VOO : 0,94 Euro

Cudzí stravník : 3,36 Euro

 

Pravidlá odberu študentských jedál:

Študent má nárok na dva jedlá denne s dotáciou, ak by prekročil budú mu rátané už v nasledovných cenách bez dotácie MŠ.

ŠVL á 1,75 €

ŠO á 2,80 €

Bližšie informácie u vedúcej ŠJ alebo p. pokladníčky.

 

Prevádzkové hodiny - výdaj stravy :

Študentský lacný variant: od 6.30 hod. do vydania zásob do 9.30 hod.

Výdaj obedov: Študenti , zamestnanci a cudzí - od 11.30 hod. do 14.00 hod.

Výdaj večerí : Študenti – od 17.00 hod do 18.00 hod

Výdaj stravy pre študentov sa realizuje len na Novomeského 7.

 

OBJEDNÁVANIE STRAVY: do 14.00 hod. (deň vopred, objednávacím terminálom, alebo na www.jfmed.uniba.sk - stravovací systém).

Heslo (na objednávanie stravy) vám dá pani pokladníčka osobne, prípadne e-mailom vám ho pošle vedúca ŠJ Babeta Kašovičová: kasovicova@jfmed.uniba.sk.

Burza je : do 13.00 hod. Novomeského, z Malej Hory na Malú Horu

do 10.30 hod. z jedálne Novomeského na výdajne Dekanát, Malá Hora

Burza : ak máte objednaný obed a chcete ho zrušiť dáte ho do burzy a do určitej hodiny si ho môže zobrať iný straník a Vám nebude účtovaný.

Objednať si môžete z troch jedál ( 1,2,3), štvrté jedlo (4) je bezlepková diéta, jedlo bez objednávky - minútka (5) vypražený syr bez polievky, alebo podľa aktuálnej ponuky, lacný variant stravy (6) sa neobjednáva.