Obrazová galéria JLF UK v Martine

Kurz metodológie vedeckej práce

foto Uhrín
 
 

Seminár BioMedu

foto Uhrín
 
 

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 
 

CEVED - Informačný deň

foto Uhrín

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK - Martin

foto Šulov

Rýchly prístup do archívu:

2016

2015

2014

2013