Obrazová galéria JLF UK v Martine

XXXVIII. ŠVOČ

foto Šulov
 
 

Návšteva delegácie z Bieloruska

foto Šulov

XXII.Šubjakov deň

foto Šulov
 

XV.Martinské dni imunológie

foto Šulov
 

CEVED - Využitie výsledkov výskumu a vývoja

foto Šulov
 

Diskusia s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom

foto Uhrín
https://www.youtube.com/watch?v=vNXch0dQBuA
 
 

Seminár Biomedu - Prediagnostika patentového konania

foto Šulov

Seminár - Aktuálne možnosti štipendií

foto Uhrín
 
 

Fakultná vedecká konferencia

foto Uhrín

Kurz metodológie vedeckej práce

foto Uhrín
 
 

Seminár BioMedu

foto Uhrín
 
 

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 
 

CEVED - Informačný deň

foto Uhrín

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK - Martin

foto Šulov

Rýchly prístup do archívu:

2016

2015

2014

2013