Novinky autorov

Novinky autorov JLF UK 

  • Vybrané benígne a malígne kožné nádory / Eva Minariková

  • Ultrazvukový atlas kože / Eva Minariková

  • Greco-Latin medical terminology / Mária Bujalková, Anna Jurečková

  • Slovenčina pre zahraničných študentov / Božena Džuganová a kol.

  • Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z vedeckej konferencie / editori: Michaela Miertová, Radka Kururcová, Ivana Bóriková

  • English in general medicine / Božena Džuganová, Petra Zrníková

  • Lekárska biochémia / Dušan Dobrota a kolektív

  • Manažment pre nelekárske študijné programy / Viera Jakušová

  • Medical chemistry and biochemistry.  IV / Peter Račay

  • Základné informácie o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve / Peter Bánovčin, Mirko Zibolen a kolektív

  • English for dental students / Božena Džuganová

  • Funkčný stav seniora / Ivana Bóriková

  • Základy klinickej onkológie : špeciálna časť / Ján Kliment, Lukáš Plank, Elena Kavcová a kolektívLessons in physiology / Čalkovská, A., Javorka, K.

  • Selected lessons in medical biology / Halašová, E., Franeková, M., Péč, M., Kubatka, P.Kardiológia pre pediatriu / Jurko A.

  • Vybrané kapitoly z patologickej fyziológie pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo / Péčová Renata

  • Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny / Jeseňák,M., Havlíčeková,Z., Bánovčín,P. a kol.
  • Dorastové lekárstvo / Jakušová Ľ., Bánovčín P. a kol.

  • Diagnostika a terapia v pediatrii / Banovčín P., Jeseňák M., Havlíčeková Z.

  • Medical physiology, laboratory manual / Javorka, K. - Čalkovská, A. a kol.

  • Očkovanie v špeciálnych situáciách / Jeseňák M., Urbančíková I. a kol.

  • Pľúcny surfaktant / Čalkovská A. a kol.

  • Molekulárne mechanizmy ischemicko-reperfúzneho poškodenia CNS / Račay P.

  • Prehľad lekárskej biológie / Kubatka P., Péč M., Valentová V.

  • Praktické cvičenie a semináre z lekárskej biológie / Péč M., Kubatka M., Halašová E., Franeková M.

  • Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie / Tatarková Z.

  • Vybrané kapitoly z detskej kardiológie / Jurko A. ml.

  • Vrodené chyby srdca novorodencov / Jurko A, ml.

  • Practical tasks in Medical biophysics / Jakuš J., Poliaček I., Šimera M. 

  • Potápačská medicína / Novomeský F.

  • Terminologia Medica Greco-Latin Medical Terminology / Bujalková M., Jurečková A. 

  • Lekárska slovenčina pre zahraničných študntov / Džugaová B. a kol.  

  • Slovensko-anglický a anglicko-slovenký slovník pre zahraničných študentov / Džugaová B. a kol. 

  • Základy klinickej medicíny II. pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo / Švihrová, V., Buchancova, J.

  • Introduction to functional histology - textbook / M. Adamkov

  • Medical chemistry and biochemistry II. / J. Lehotský, a kol.

  • Smrť a vedomie smrteľnosti / J.Čáp, M.Palenčár

  • English for dental students / Božena Džuganová

  • Funkčný stav seniora / Ivana Bóriková

  • Základy klinickej onkológie : špeciálna časť / Ján Kliment, Lukáš Plank, Elena Kavcová a kolektív

  • Potravinová alergia mýty, fakty, realita / M.Jeseňák, R.Szépeová a kol.

  • Hospice v záverečných prácach / K.Adamicová, Ž.Fetisovová, A. Mažgútová a kol.

  • Medical Biology, practicum / E.Halašová a kol.

  • Medical chemistry and biochemistry III. / P.Račay

  • Latinský jazyk pre medikov / M.Bujalková

  • Mastocyt v podmienkach kutánnej mastocytózy / M.Péč a kol.

  • Pracovné lekárstvo a toxikológia / O.Osina, Ľ. Mušák

  • Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí / M. Jeseňák, Z. Rennerová, P. Bánovčin a kol.

  • Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne I. / M. Péč, J. Péč

  • Inkontinencia moču / J. Švihra a kol.

  • Neonatológia /K. Maťašová

  • Kompendium súdnolekárskej toxikológie / Ľ. Straka a kol.

  • Ovariálny a menštruačný cyklus / J. Višňovský

  • Urolitiáza / J. Ľupták

  • Etiopatogenéza, diagnostika a liečba / J.Ľupták

  http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/pdf/zak_o_PV.pdf