Zamestnanci

Ing. Miloslav Čutka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
Telefón
043/2633 216
VoIP
41216
Poznámka
Helpdesk IT: 043/2633944, 0915/944 015

Ing. Miroslav Bórik

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
sieťový špecialista; špecialista GNU/Linux, xBSD; správca uzla SANET v Martine
Telefón
043/2633 323
0917 765 378
043/2633 800
Miestnosť
315
Publikačná činnosť

Ing. Jiří Frančík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
VoIP
41330
Publikačná činnosť

Ing. Vladimír Gíreth

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
Telefón
043/2633 220
VoIP
41220

Ing. Anton Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
Telefón
043/2633 217
VoIP
41217

Ing. Katarína Korenčiaková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
Telefón
043/2633 329
VoIP
41329
Publikačná činnosť

Katarína Martinusová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 116
VoIP
41116

Mgr. Peter Mičko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
Telefón
043/2633 222
VoIP
41222

Mgr. Veronika Mikušíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
Telefón
043/2633 218
VoIP
41218

Ing. Viera Výškrabková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn