Oznamy

V študovni AIC sa našli pánske hodinky. Kontaktujte AKAS JLF UK.

..................................................................................................................................................

Dávame do pozornosti ďalší ročník súťaže Engineering Academic Challenge. Tento rok začína už 18.9.! Podmienkou účasti je registrácia.
Viac info na Knovel www.knovel.sk/novinky-a-informacie

..................................................................................................................................................

Študovne v budove AIC sú otvorené každý deň (vrátane víkendov a sviatkov) v čase od 7,00 - 22,00 hod.

..................................................................................................................................................

Kopírovací stroj v študovni AIC na prvom podlaží je funkčný,  k dispozícii pre študentov JLF UK.

Po vložení papiera, môže  študent využívať čiernobiele kopírovanie textov.

Tlač je možná aj z PC v študovni pri kopírovacom stroji.

..................................................................................................................................................

 

Informácia pre študentov:

Koncom roka 2015 z účelovo pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu bola v študovni Akademickej knižnice na druhom nadzemnom podlaží, kde sa nachádzajú priestory voľne prístupné pre študentov a používateľov knižnice zriadená pracovná stanica pre študentov so špecifickými potrebami na JLF UK. Pracovnú stanicu môžu využívať študenti JLF UK. 

Účelom vytvorenia tejto pracovnej stanice bolo pomôcť hendikepovaným študentom pri získavaní informácií a to priamo v študovni. Pracovisko obsahuje zariadenie ScanSnap SV600 na scanovanie kníh, skrípt, učebníc a následne poskytuje možnosť úprav týchto textov a možnosť vytvorenia dokumentov v elektronickej podobe .pdf., .txt., .doc., .exel.,  docx., .epub., s možnosťou OCR. Možnosť úprav textov do elektronickej podoby je dostupná aj na ďalších 4 PC v študovni, čo zabezpečuje nainštalovaný software ABBYY Fine Reader 12 Professional Edition I.

Pracovná stanica bola v roku 2016 vybavená multimediálnym zariadením RICOH AFICIO MP 2501 SP a spotrebným materiálom k tomuto zariadeniu na sprevádzkovanie zariadenia.Študenti majú možnosť využívať zariadenie na skenovanie, kopírovanie textov pre štúdium priamo v prostredí študovne. Ďalej bolo pre študentov zakúpených 5 ks. elektronických čítačiek kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015, ktoré sú zaevidované v akademickej knižnici JLF UK a študent so špecifickými požiadavkami si čítačku kníh má možnosť zapožičať na celý akademický rok.