E-book

E-book:

Vyšetrenie pacienta s diabetes mellitus http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/pacient-diabetes/

Diabetes mellitus (DM) patrí k najzávažnejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou smrti v krajinách európskeho regiónu. Dôvod, prečo sa snažíme študentom priblížiť obraz pacientov s diabetom je ten, že sa budú s nimi vo svojej praxi stretávať častejšie a na multisystémové prejavy tohto ochorenia by mali byť náležite pripravení, bez ohľadu na vykonávanú odbornosť. Epidémia diabetu pokračuje, v súčasnosti sa odhaduje, že je na svete 415 miliónov osôb a v roku 2040 to bude 642 miliónov osôb s diabetom. Pravdepodobnosť, že budeme ošetrovať pacienta s týmto ochorením sa teda zvýši...

E-book:

Effective Science Communication http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0

A practical guide to surviving as a scientist

od Sama Illingwortha and Granta Allena.

 Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania v odborných

časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

 Pozor - ponuka platí len do 15. 5. 2017!

 ----------------------------------------------------------------------------

E-book:

http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zakúpila voľný prístup do dvanástich elektronických učebníc. Ide o tituly, ktoré si navrhli jednotlivé pracoviská a mali by byť zaradené aj do zoznamu povinnej literatúry pre študentov študujúcich v anglickom jazyku a odporúčanej literatúry pre študentov študujúcich v slovenskom jazyk

Zakúpenie tejto licencie bolo financované z prostriedkov projektu ESF "Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine".

Služba je dostupná len z IP adries vo fakultnom intranete a jej dostupnosť získate tak, že po pripojení na stránku http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf sa v pravej hornej časti objaví nápis "Welcome Univerzita K'skeho v B'slave Lekarska". Pre čítanie týchto titulov nie je potrebné prihlásenie.