Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Róbert Rosoľanka

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dVN, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Rovňák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
lekár-asistent
Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dCH/x, externý)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 950
VoIP
41717
Poznámka
043/4203375, 043/4203224
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Rusková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent
Telefón
043/2633 396
VoIP
41396

MUDr. Róbert Ružinák

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dNEUR, denný)

Mgr. Michal Sabo

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dBF/x, externý)

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4220 261
VoIP
41758
Poznámka
043/4203570
Publikačná činnosť

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Saksonová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dLKFB, denný)
Publikačná činnosť