Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Saksonová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dLKFB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Samec

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dGP, denný)

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4135 001
VoIP
41748
Poznámka
043/4203939,043/4203679
Publikačná činnosť

MUDr. Nikola Sekaninová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dNPF, denný)

Zuzana Sekaninová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
sekretárka, sekretár

Miroslava Serdelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 985
VoIP
41704
Poznámka
043/4203697

PhDr. Jana Seryjová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vedúca ubytovacieho zariadenia
Telefón
043/2633 501
VoIP
41501
Miestnosť
14
Poznámka
41525

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť