Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telefón
043/2633 517
VoIP
41517

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dCH/x, externý)

Mgr. Romana Záhumenská

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dLKFB, denný)

MUDr. Radovan Zacharovský

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dCH/x, externý)

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 435
VoIP
41435
Publikačná činnosť

Mgr. Lucián Zastko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dBF/x, externý)

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Publikačná činnosť