Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Miroslav Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
043/2633 620
VoIP
41620
Poznámka
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS
Publikačná činnosť

Ing. Peter Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
odborný zamestnanec inžiniersko-technick
Telefón
043/2633 113

Ján Vrtiak

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 441
VoIP
41441
Publikačná činnosť

Ľubica Vyskočová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
knihovník - výpožičné oddelenie
Telefón
043/2633 510
VoIP
41510
Miestnosť
123
Poznámka
41509

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 950
VoIP
41730
Poznámka
043/4203156, 043/4203224, 41 731
Publikačná činnosť

Ing. Viera Výškrabková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telefón
043/2633 517
VoIP
41517