Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Kristína Belovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dFA, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Marián Benický

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dPAS/x, externý)

MUDr. Jakub Benko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN, denný)

Mgr. Anna Beňová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dLKFB, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4134 185
VoIP
41769
Poznámka
043/4203648,043/4203242
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41448
Publikačná činnosť

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
Telefón
043/2633 115
VoIP
41115

MUDr. Anna Bobulová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika