Zloženie

 ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.            

 2.     prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 3.     doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

 4.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

 5.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

 7.     doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 8.     doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 9.     prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

10.    doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

11.    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

12.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

13.    prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

14.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

15.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

16.    doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

17.    Ing. Ján Strnádel, PhD.

18.    RNDr. Michal Šimera, PhD.

19.    doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

20.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

21.    doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

22.    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

23.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

 

 ŠTUDENTSKÁ ČASŤ                                                  

 1.    Lukáš Briš

 2.    Jana Dudášiková

 3.    Lívia Halajová

 4.    Patrícia Hulinová

 5.    Filip Macášek

 6.    Michal Ružinský

 7.   Veronika Slobodníková

 8.   MUDr. Tomáš Šimurda

 9.   Adam Žilík