Predseda

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

 

email: svihrova@jfmed.uniba.sk

Kontakt tiež cez:

email: trimajova@jfmed.uniba.sksdekjfmed.uniba.sk

č. tel: 043/2633310