Komisie

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK:

Predseda: 

           

Členovia:              

MUDr. Tomáš Šimurda

Patrícia Hulinová

Adam Žilík

 

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

Členovia:   

Lukáš Briš

Lívia Halajová

Tarjei Bern Aaser

Veronika Slobodníková

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

Členovia:   

Jana Dudášiková

Lukáš Krištan

Michal Ružinský

 

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

                    

Členovia:   

Anna Fullová

Filip Macášek