Photo gallery

(copy 4)

[Translate to English:] Slávnostná imatrikulácia

foto Uhrín

(copy 2)

[Translate to English:] XXXVIII. ŠVOČ

foto Šulov