Contact

MUDr. Róbert Rosoľanka

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dVN, daily)
Publications

MUDr. Marek Rovňák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
lekár-asistent
Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dCH/x, external)
Publications

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4133 950
VoIP
41717
Note
043/4203375, 043/4203224
Publications

Mgr. Katarína Rusková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent
Telephone
043/2633 396
VoIP
41396

MUDr. Róbert Ružinák

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dNEUR, daily)

Mgr. Michal Sabo

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dBF/x, external)

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4220 261
VoIP
41758
Note
043/4203570
Publications

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Simona Saksonová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dLKFB, daily)
Publications