Contact

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Simona Saksonová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dLKFB, daily)
Publications

Mgr. Marek Samec

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dGP, daily)

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4135 001
VoIP
41748
Note
043/4203939,043/4203679
Publications

MUDr. Nikola Sekaninová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dNPF, daily)

Zuzana Sekaninová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
sekretárka, sekretár

Miroslava Serdelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
sekretárka, sekretár
Telephone
043/4133 985
VoIP
41704
Note
043/4203697

PhDr. Jana Seryjová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vedúca ubytovacieho zariadenia
Telephone
043/2633 501
VoIP
41501
Room
14
Note
41525

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications