Aktuality

Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK za JLF UK21. 03. 2017

Akademický senát JLF UK v súlade s uznesením AS UK č. 12 zo dňa 3. marca 2017 vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v...

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...21. 03. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - APRÍL 2017

Rektorské a dekanské voľno20. 03. 2017

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 13. apríla 2017 (štvrtok) a dekan JLF UK prof. MUDr....

Vyšlo marcové číslo časopisu Naša univerzita20. 03. 2017

Je tu jar a spolu s ňou aj marcové číslo Našej univerzity, ktoré opäť nešetrí čerstvými informáciami o aktuálnom univerzitnom dianí.

XXII. Šubjakov deň20. 03. 2017

Pozvánka na celoslovenskú konferenciu so zahraničnou účasťou XXII. Šubjakov deň, ktorá sa bude konať 7. apríla o 9.00 hod. vo Veľkej posluchárni UNM Martin.

Obchodná verejná súťaž16. 03. 2017

Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľností a prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam ul. Kalinčiaka, Vrútky.

Zasadnutie Akademického senátu JLF UK14. 03. 2017

Návrh programu zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 20.3.2017.

Korupcia v zdravotníctve: Prečo vychovávame lekárov pre...09. 03. 2017

Pozývame Vás na diskusiu s názvom: Korupcia v zdravotníctve: Prečo vychovávame lekárov pre zahraničie? ktorá sa uskutoční 27.3.2017 o 16:00 v Aula Magna JLF UK...

X. Martinské dni verejného zdravotníctva09. 03. 2017

Pozvánka na X. Martinské dni verejného zdravotníctva, ktoré sa budú konať 15 – 17. marca 2017, v priestoroch hotela Victoria, Martin.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...09. 03. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.