Aktuality

Výstava súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin09. 06. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave Vás pozýva na slávnostné otvorenie „Výstavy súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin“ dňa 15. júna...

Biopsia kože a slizníc07. 06. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 14. 6. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Verejná inauguračná prednáška06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a...

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...24. 05. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - JÚN 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijnom...18. 05. 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác MUDr. Stanislava KŘIVÁNEKA, MUDr. Jozefa ULIANKA a MUDr. Reného OPŠENÁKA v študijnom programe chirurgia, ktoré sa budú...

Seminár Právne formy podnikania17. 05. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja Vás pozývajú na seminár s názvom Právne formy podnikania. Seminár sa...

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK16. 05. 2017

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK, konaných dňa 16.5.2017

Úspechy našich študentov na VII. Študentskej vedeckej...16. 05. 2017

Úspechy našich študentov na VII. Študentskej vedeckej konferencii v Ostrave, konanej dňa 11.5.2017.

Dni molekulovej patológie16. 05. 2017

Pozvánka na 13. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii Dni molekulovej patológie, ktoré...