Aktuality

Šteinerov chirurgický deň29. 04. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM Šteinerov chirurgický deň, ktorá sa uskutoční 5. mája 2017 (piatok) 9.00 hod. v priestoroch posluchárni Univerzitnej...

Zasadnutie VR JLF UK 28. 04. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...28. 04. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - MÁJ 2017

XXXVIII. Študentská vedecká konferencia - výsledky27. 04. 2017

Výsledky XXXVIII. ročníka Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 26. apríla 2017, v priestoroch posluchární na Ul. L. Novomeského Martin.

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore lekárska,...26. 04. 2017

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce RNDr. Márie SKEREŇOVEJ v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája...

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita25. 04. 2017

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského i fundované komentáre odborníkov UK k celospoločenským témam, to...

Aktivita sústavného vzdelávania – Kurz ALERGOLÓGIA21. 04. 2017

Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v rámci špecializačného odboru Klinická imunológia a alergológia

Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK21. 04. 2017

Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnia Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK. Voľby sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK v čase od 9,00...

Aktuálne trendy v ortopedickej protetike20. 04. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Aktuálne trendy v ortopedickej protetike, ktorá sa uskutoční 26. 4. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

Oboznámenie sa s problematikou certifikácie, akreditácie a...19. 04. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja a Slovenská národná akreditačná služba Vás pozývajú na oboznámenie sa s...