Aktuality

Dekanské voľno – XXXVI. ŠVK 24. 04. 2015

Informácia o udelení dekanského voľna pre aktívnych a registrovaných pasívnych účastníkov XXXVI. Študentskej vedeckej konferencie.

Termíny skúšok a zápis hodnotení v systéme AIS v LS AR...23. 04. 2015

V súvislosti s blížiacim sa koncom výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2014/2015 si Vás dovoľujem upozorniť na Čl. 22 ods. 7 Študijného...

Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!22. 04. 2015

Uplynulý mesiac bol opäť bohatý na udalosti. Pribudli nám dvaja profesori, štyri dámy z UK súťažia o titul Slovenka roka, začala sa dlho plánovaná...

Vedecká kaviareň s názvom: „SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK“16. 04. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Zahraničná rekreácia CHORVÁTSKO – CRIKVENICA14. 04. 2015

VÝBOR ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine si Vás dovoľuje pozvať na zahraničnú rekreáciu CHORVÁTSKO...

Študent JLF UK Andrej Skvašík Medikom roka 201513. 04. 2015

Medikom roka 2015 sa stal študent Jesseniovej lekárskej fakulty UK Andrej Skvašík. Zvíťazil v konkurencii 114 študentov 5. a 6. ročníkov slovenských lekárskych...

Prezentácia "Inkubátor inovatívnych učiteľov"01. 04. 2015

Dňa 8.4.2015 o 14.00 hod. vo Veľkej prednáškovej miestnosti na Malej Hore 5 sa uskutoční videokonferenčný prenos na tému Inkubátor inovatívnych učiteľov.

XXXVI. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA30. 03. 2015

Pokyny pre účastníkov 36. ŠVK v Martine: 29. APRÍL 2015

Súťaž: Propagácia programu Erasmus+ (2014-2020)30. 03. 2015

OMV RUK, kancelária Erasmus+ vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov UK na vypracovanie plagátu na tému: „Propagácia programu Erasmus+ (2014-2020)“. Celá...